پرداخت اینترنتی

پرداخت اینترنتی به صورت خلاصه و مفید یعنی پرداخت پول به صورت اینترنتی برای خرید لباس مورد نظر شما.

یعنی بدون مراجعه به فروشگاه محصول مورد نظر خود را به صورت اینترنتی سفارش می دهید .