مقالات

انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟

انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟

انگشت حلقه

در بیشتر فرهنگ ها ،حلقه در این انگشت نماد ازدواج و پیوند است.رومیان باستان عقیده داشتند که یه سرخرگ از این انگشت به قلب می رود و انگشتر در این انگشت  می تواند نماد پیوند ابدی باشد.

انگشت کوچک

انداختن انگشتر در انگشت کوچک دست غالبا به معنی مهارت بالا در مذاکره وگفتگو و قابلیت فوق العاده در شناساندن شخصیت خود به دیگران است.

انگشت وسط

این انگشت نماد تعادل و نظم و مسئولیت پذیری است.انداختن انگشتر در این انگشت ،اشاره به اهمیت مسئولیت وارزش برای فرد است.

انگشت اشاره

این انگشت سمبل قدرت است.اگر می خواهید قدرت و نفوذ خود بر دیگران و همچنین اعتماد به نفس خود را به دیگران نشان دهید،انگشتر را در این انگشت بیاندازید.

انگشت شست

انگشتر در این انگشت از گذشته نماد ثروت و اقتدار بوده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.