هر 1 امتیاز برابر است با 1000 تومان اعتبار واقعی

نوع فعالیت

امتیاز بخش

محدودیت امتیاز

مدت اعتبار

ثبت نام در سایت

5 امتیاز

تنها یکبار

30 روز

تکمیل پروفایل

10 امتیاز

تنها یکبار

30 روز

بازدید روزانه از وبسایت

1 امتیاز

2 امتیاز در هر روز

30 روز

مشاهده مقالات

1 امتیاز

2 امتیاز در هر روز

30 روز

نوشتن نظر و کامنت در وبسایت

5 امتیاز

برای هر محصول و مقاله تنها یکبار

30 روز

خرید محصول

4 امتیاز

به ازای هر 100 هزار تومان خرید

نامحدود

اشتراک گذاری صفحات سایت

2 امتیاز

5 بار در روز

30 روز

سالگرد عضویت

30 امتیاز

تنها یکبار 

1 سال

تولد کاربر

100 امتیاز

تنها یکبار 

1 سال

*با هر خرید بالای 500 هزار تومان کد تخفیف 40 هزار تومانی دریافت خواهید کرد. (مدت اعتبار: 45 روز)

*چنان چه کاربری با کد معرف شما در سایت ثبت نام کند، مشمول دریافت 25 امتیاز خواهید شد.( در هر ماه 3 نفر را می توانید به ما معرفی کنید)

*همچنین اگر کاربری با کد معرف شما اقدام به خرید در سایت کند، به میزان 50 درصد از امتیاز خرید آن فرد به شما نیز هدیه داده می شود. (مدت اعتبار : 90 روز)

*پس از دریافت امتیازات مربوطه، می توانید این امتیازها را به پول واقعی تبدیل کنید و در خریدهای بعدی از آن ها به عنوان تحفیف استفاده کنید.